081 Czy rak może przynieść coś dobrego? (podcast)

PODCAST z gościem (1)

Choroba zmienia życie – niewątpliwie tak jest. I chyba nie ma drugiej takiej diagnozy, która budzi tak duże emocje. Ale czy zastanawiliście się czy choroba może przynieść coś dobrego?
Zapraszam Cię do wyjątkowej rozmowy – z psychoonkologiem – Adrianną Sobol